Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: johnas
Категория: Бизнес
Прочетен: 297864
Постинги: 223
Коментари: 43
Гласове: 238
Постинг
15.02.2012 18:54 - Паралел между застраховка „Живот“ и „Злопоука“
Автор: johnas Категория: Бизнес   
Прочетен: 2874 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 01.03.2012 12:18


 

Застраховките „живот“ и „злополука“ са известни като лични застраховки, тъй като техен предмет са лични, неимуществени блага. Такива са животът, здравето и телесната цялост на застрахования или третото лице. С този договор не се покриват вреди, които засягат имуществени ценности. Затова тези договори не дават закрила срещу направените разноски по лечението и възстановяването на здравето. Между двете застраховки - „живот“ и „злополука“ има много еднакви черти. Има и различия, които са намерили израз в някои от разпоредбите на Кодекса за застраховането

Договорите за застраховка „Живот“ и „Злополука“ се сключват срещу събития , свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованият или трето лице. В застрахователната практика двете застраховки най-често се комбинират.

Застрахователното събитие може да бъде смърт, заболяване и телесна повреда. Това важи и за двете застраховки. Разликата в това отношение е тази, че при застраховката „живот“ причината за смъртта може да бъде всякаква/т.е рискът има универсален характер/ , докато при застраховката „злополука“ смъртта , телеснато увреждане или загубата на трудоспособност трябва да са последица от злопоука. Злополуката е внезапно действаща отвън сила против волята на застрахования.

За да се обобщи, застраховането срещу злополука, за разлика от застраховката „живот“, има само рисков характер. Докато застраховката „живот“ притежава елемент на спестовност.

Другата особеност на застрахователното събитие, която важи за застраховката „живот“, е ,че то не трябва да бъде свързано непременно с увреждане. В договора може да се предвидят други обстоятелства , например изтекъл определен срок, за да се породи правото на застрахователна сума.

Характерно за личните застраховки е , че премията може да се дължи наведнъж, но по-често тя е под формата на периодични плащания. Нейният размер е функция на възрастта и здравословното състояние на застрахования, срока на застраховката и размера на застрахователната сума.

Кодекса за застраховане/чл.198/ изключва възможността за принудително изпълнение на задължение на застрахования да плаща премиите по застраховка „живот“, застраховка „злополука“ , както и върху обезщетението по застраховка „гражданска отговорност“ . Принудително изпълнение се допуска само върху застрахователното обезщетение по имуществена застраховка само ако то е могло да бъде насочено върху застрахованото имущество. Следователно правото на застрахователя на премия е несъщинско субективно право , тъй като е лишено от възможност за принудително осъщесвяване.

В случай, че застрахованият не е плащал поне две години, застрахователят може да развали договора.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

Блогрол
1. Застраховка "Живот"
2. Застраховка "Живот" и "Злопоука"
3. Договор за застраховка
4. Запис на заповед
5. Придобивна давност между съсобственици
6. Продажба на съсобствен имот
7. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастрални планове
8. Етажна собственост
9. Изменение на договора , поради стопанска непоносимост
10. Право на строеж
11. Присъдена издръжка деца
12. Банков влог/депозит/
13. Неустойка
14. Форсмажор
15. Договор за консигнация
16. Франчайзинг
17. Банков кредит
18. Давност дългове - парно, ток и вода
19. Развод по взаимно съгласие
20. Незаконен строеж
21. Запис на заповед
22. Проверка тежест имот
23. Осиновяване
24. Заличаване на фирма
25. Парите - в банка или в Застраховка "Живот"
26. Имотни обяви - Опасности
27. Кредити и депозити също се наследяват
28. Промяна на лично , бащино и фамилно име
29. Рекламация при покупка на продукт
30. Бързите заеми с големи такси