Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: johnas
Категория: Бизнес
Прочетен: 297873
Постинги: 223
Коментари: 43
Гласове: 238
Постинг
10.03.2012 09:00 - Договор за застраховка - основни понятия
Автор: johnas Категория: Бизнес   
Прочетен: 3764 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 31.10.2012 16:14


1. Застрахователно обезпечение – това е основното задължение на Застрахователя. То е налице през цялото времетраене на договора, но може да премине през два етапа.  Първият етап е от влизане на застраховката в сила до настъпване на застрахователното събитие. Тогава Застрахователя покрива само риска.  Вторият етап ще настъпи , ако опасността от настъпване на застрахователното събитие се реализира. Тогава задължението за застрахователното обезпечение , за носене на риска , се превръща в задължение за плащане на застрахователно обезпечение. Като синоним понякога се използват  термините  застрахователно покритие и покрит риск.  

2. Застрахователен  риск -  той е съществен елемент от Застрахователното правоотношение. Без риск няма застрахователно правоотношение – необходима е неизвестност дали ще настъпи и кога ще настъпи събитието. Използва се с различни значения.

  • опасността, от която се застрахова(= застрахователно събитие)
  • вероятността за настъпване на застрахователно събитие

3. Застрахователен интерес – не е предмет на застрахователното правоотношение, а е негова предпоставка – без интерес договора за застраховка няма сила - той е нищожен . Застрахователният интерес свързва предмета на застраховката със застрахователното обезпечение и със застрахователният риск. 
  Да съществува застрахователен интерес означава да е налице правоотношение , по силата на което едно лице има имуществено или неимуществено право, засягането на което ще представлява  за него вреда. Такива права, които  могат да бъдат засегнати са на първо място , правото на собственост или ограничено вещно право. Също и облигационни права като права на вземания по договори за продажба, за превоз , комисионен и спедиционен договор и други.
   Застрахователен интерес трябва да е налице и при личните застраховки. Това важи както за случаите , когато се застрахова собствения живот и здраве, така и когато застраховката засяга  живота и здравето на трето лице.
4.Застрахователна премия – тя е основен елемент на застрахователното правоотношение – основно задължение на застрахования. Синоним на застрахователната премия е застрахователна вноска.  Зависи от риска. Без риск не се дължи премия. Размерът й зависи от риска и застрахователната сума. Неделима е( при настъпване на застрахователно събитие не се връща премията за останалия  период). 
   Понеже премията /вноската/ се плаща срещу носене на риска , ако липсва риск - не може да има и задължение за вноска, а при увеличаване  или намаляване на риска съответно се изменя и размерът на дължимата вноска. 

 5. Застрахователно събитие – осъществяване на покрития риск. Задължение на застрахователя да носи риска се превръща в задължение да плати ефективно. Застрахования трябва да съобщи  веднага, щом узнае за настъпването му и да дава сведения по-нататък

 6. Застрахователен срок – „рисков срок” . Застраховката винаги се сключва за определен срок. Застрахователното правоотношение съществува само в срока. Събитие извън срок не е застрахователно събитие.

7. Застрахователна сума – тя определя границата, до която се простира отговорността застрахователя при личните застраховки/живот и злополука/, в случай че застрахователното събитие настъпи. Не  може да надхвърля застрахователната стойност. Несеквестеруема е /не могат държавните органи да слагат ръка на нея/. При имуществените застраховки е секвестируема, ако имуществото е такова

8. Застрахователна стойност - застраховано имущество.

9.Застрахователна давност – три години от застрахователното събитие считано от датата на настъпване на застрахователното събитие, а при застраховки "Живот" и "Злополука"  и застраховка  „гражданската отговорност”  по т.10-13  на раздел II , буква "А " на приложение №1 с петгодишна  давност от датата на настъпване на събитието (чл. 197 ал.1 от Кодекса за застраховане)
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

Блогрол
1. Застраховка "Живот"
2. Застраховка "Живот" и "Злопоука"
3. Договор за застраховка
4. Запис на заповед
5. Придобивна давност между съсобственици
6. Продажба на съсобствен имот
7. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастрални планове
8. Етажна собственост
9. Изменение на договора , поради стопанска непоносимост
10. Право на строеж
11. Присъдена издръжка деца
12. Банков влог/депозит/
13. Неустойка
14. Форсмажор
15. Договор за консигнация
16. Франчайзинг
17. Банков кредит
18. Давност дългове - парно, ток и вода
19. Развод по взаимно съгласие
20. Незаконен строеж
21. Запис на заповед
22. Проверка тежест имот
23. Осиновяване
24. Заличаване на фирма
25. Парите - в банка или в Застраховка "Живот"
26. Имотни обяви - Опасности
27. Кредити и депозити също се наследяват
28. Промяна на лично , бащино и фамилно име
29. Рекламация при покупка на продукт
30. Бързите заеми с големи такси