Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: johnas
Категория: Бизнес
Прочетен: 297898
Постинги: 223
Коментари: 43
Гласове: 238
Постинг
29.03.2012 08:07 - Договор за банков кредит
Автор: johnas Категория: Бизнес   
Прочетен: 2542 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 31.10.2012 16:11Това е договор , по силата на който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок , а заемателя се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока, както и да плати договорената лихва - чл. 430, ал.1 и ал.2 ТЗ
  Основното задължение на банката е да предостави капитал, а на заемателя - да плати лихва и да върне заетата сума. 
   Лихвата по банковия кредит представлява по своята правна същност цената или възнаграждението, което заемополучателя е длъжен да плати на кредитора за ползването на предоставянето му на паричните средства. Това е цената на капитала, който се отчуждава за временно ползване - Решение 1001/1999 V г.о ВКС
   Договорът за кредит по начало крие големи рискове за кредитодателя и това се компенсира : първо, с обезпечения - поръчителство, залог, ипотека;  второ, с преддоговорно задължение  за предоставяне на сведения и трето, с възможността кредитодателя да упражнява надзор върху заемателя.
   По договора за кредит могат да се учредят всички видове обезпечения, уредени в търговското и облигационното право. Съгласно чл.60, ал.1 ЗКИ обаче не могат да бъдат приети като обезпечение акции, издадени от банката или от свързани с нея лица
   Преди сключване на договора за банков кредит страните са длъжни да изпълнят няколко преддоговорни задължения.
   Банката е задължена да предостави на заемодателя своите правила и дейност с данни за общите разходи по заема - лихви, такси, комисионни, размер на лихвения процент. Правилата за кредитната дейност на банката се одобряват при предоставянето на лиценз на конкретната банка от централната банка. Тези правила трябва да изискват информация за заемополучателя, начина на оценка на кредитоспособността на искателя и неговите поръчители, начина на оценка на предлаганите обезпечения и други данни, определени в чл.58 ал.1 от ЗКИ.
   По начало заемополучателя е длъжен да върне кредита в определения срок. Възможна е обаче и предсрочна изискуемост - чл.432 ТЗ  .  Тя настъпва: 
  1. ако заемателя не ползва парите за определената цел
  2. ако заемателя е представил неверни сведения
  3. ако заемателя не изплаща своите анюитетни вноски
  4. ако заемателя намалява обезпеченията и не представя други
  5. ако заемателя влошава финансовото си състояниe 
   В посочените случаи банката има право едностранно да прекрати договора преди падежа на задължението, като преди да го прекрати, е длъжна да предупреди заемателя и да му даде подходящ срок за предсрочно изпълнение.   
 
   В рамките на договора за банков кредит банката упражнява контрол и може да изисква  от заемателя да й предоставя отчети и други документи, свързани с неговата дейност, както и да извършва проверки по целевото използване на кредита - чл.61 от ЗКИ
   При невръщането на паричната сума на падежа банката има право да получи изпълнителен лист по извлечение от сметката и не е необходимо да води процес, а директно може да получи изпълнителен лист.  В решение  №1714/1995 от бившия Върховен съд приема, че банката няма правен интерес да предявява иск за присъждане на паричната сума и затова искът е недопостим. 
   Освен това банката може да реализира правото си на залог, без да води процес, ако в договора за кредит е предвидено, че банката има право да продаде на търг заложената вещ, по ред, определен от наредба на министъра на правосъдието и управителя на централната банка.Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. astropro - Студентски заеми
24.11.2014 13:24
Изгодни условия за предлаганите <a href="http://www.7bg.net/krediti/studentski-krediti/">Студентски Кредити</a> и заеми с цел образование, обучение и след дипломна квалификация. Сравнение и информация за текущите студентски кредити и заеми предлагани на пазара. Как да вземем изгодно студентски заем? Лихвени проценти и отстъпки по всички студентски кредити.

<a href="http://www.7bg.net/">Кредити</a>
цитирай
Търсене

Блогрол
1. Застраховка "Живот"
2. Застраховка "Живот" и "Злопоука"
3. Договор за застраховка
4. Запис на заповед
5. Придобивна давност между съсобственици
6. Продажба на съсобствен имот
7. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастрални планове
8. Етажна собственост
9. Изменение на договора , поради стопанска непоносимост
10. Право на строеж
11. Присъдена издръжка деца
12. Банков влог/депозит/
13. Неустойка
14. Форсмажор
15. Договор за консигнация
16. Франчайзинг
17. Банков кредит
18. Давност дългове - парно, ток и вода
19. Развод по взаимно съгласие
20. Незаконен строеж
21. Запис на заповед
22. Проверка тежест имот
23. Осиновяване
24. Заличаване на фирма
25. Парите - в банка или в Застраховка "Живот"
26. Имотни обяви - Опасности
27. Кредити и депозити също се наследяват
28. Промяна на лично , бащино и фамилно име
29. Рекламация при покупка на продукт
30. Бързите заеми с големи такси