Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: johnas
Категория: Бизнес
Прочетен: 297873
Постинги: 223
Коментари: 43
Гласове: 238
Постинг
04.03.2013 19:58 - Незаконен строеж
Автор: johnas Категория: Бизнес   
Прочетен: 2258 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 09.05.2013 20:44Какво е незаконен строеж?

Незаконен строеж е този, който е изграден без строителна документация (без разрешение за строеж и/или одобрен инвестиционен проект) или в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията.

 

ВАРИАНТ 1. Съседът ми има незаконен строеж, който пречи на моята собственост! (процедура по Закон за собствеността).

Незаконният строеж на съседа ми причинява наводнения, пречи на нормалното ослънчаване на сградата (по-висока е или е построена на по-малко разстояние от нормативно установеното), пречи да се паркира или да се влиза в двора. Възможно е дори да установя, че върху мой имот е построена чужда постройка.

 

Тези или други подобни проблеми, създавани от такъв строеж, препятстват нормалното ползване на моя имот и аз имам право да се защитя. Мога да се обърна към юрист, с чиято помощ да подам искова молба срещу нарушителя пред районния съд.

Важно! С подаване на такава искова молба трябва да заплатя държавна такса в размер на 4% от данъчната оценка на имота. В случая незаконната сграда няма да има данъчна оценка, но съдът може да определи някаква първоначална такса (около 40 – 50 лв.) и после да назначи съдебно – техническа експертиза, която да определи стойността на сградата.

Експертизата ще докаже, че строежът е незаконен и съдът ще осъди ответника да го премахне. На база на съдебното решение, което е в моя полза, аз следва да подам молба за издаване на изпълнителен лист. С изпълнителния лист съдебен изпълнител (държавен или частен) образува изпълнително дело, с което се дава срок от 14 дни доброволно да се изпълни отсъденото в съдебното решение – да се премахне незаконния строеж. Ако съседът ми не стори това в срок, съдебният изпълнител насрочва дата за премахване.

Относно разноските! Най – често за премахването на такъв строеж се изискват много средства (за наемане на хора и машини). За разноските по събарянето мога :

- да бъда оправомощен от съдебния изпълнител да съборя строежа вместо нарушителя, който го е построил (практически поемам разноските по събарянето, а в последствие ги искам от построилия в ново съдебно производство);

- да поискам от съда длъжникът да бъде осъден да внесе предварително сумата, която е необходима за извършване на премахването на сградата.

 

ВАРИАНТ 2. Не се изисква да съм пряко засегнат от незаконния строеж (общ ред по установяване и премахване на незаконните строежи).

Последните изменения в законодателството разделят правомощията по недопускане и отстраняване на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж (различните категории строежи са описани в чл. 137 от Закон за устройство на територията). Санкциите са – спиране на строежи или части от тях или премахване на строежи или части от тях и се определят от тежестта на установената нередност.

Важно! Наложените наказания и приложените административни мерки не узаконяват незаконното строителство.

Процедурата може да започне по искане на всяко лице, т.е не се изисква да съм пряко увреден от незаконното строителство. Следва да подам жалба (сигнал) до кмета на общината, в която се намира смятания от мен за незаконен строеж, или до Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

Служители от техническата служба при общината или съответно длъжностните лица към РДНСК посещават строежа, извършват оглед, измервания, справки и др. Съставя се констативен акт и в зависимост от установената категория на строежа и извършеното нарушение работата по случая се разпределя между компетентните органи, които имат право да издадат заповед за спиране на строеж или заповед за премахване на незаконен строеж.

 

Премахване на незаконни строежи

Заповедта за премахване на незаконен строеж съдържа в себе си срок за добролно изпълнение, след изтичането на който се преминава към принудително събаряне на незаконния строеж. Органите на ДНСК или на общината, в зависимост от категорията строеж, администрират и първоначално заплащат разходите по премахването на строежа.

 

В последствие, въз основа на заповедта за премахване и протокол за извършените разходи, срещу нарушителя се издава изпълнителен лист и се завежда изпълнително дело от съдебен изпълнител с цел да бъдат събрани направените разноски по събарянето на строежа от собственика на терена, лице с право на строеж или извършителя на незаконния строеж, спрямо който се създава задължение за премахване на незаконния строеж. Процедурата е абсолютно безплатна за мен като жалбоподател!

Спиране на строежи

Спира се изпълнението и се забранява достъпът до строеж или част от строеж, който се извършва без да е влязло в сила разрешение за строеж, без да е осигурен строителен надзор от възложителя и при други отклонения от предписанията на Закона, които не са основание за неговото премахване.

Органите, които имат право да издадат заповед за спиране на строеж, отново са ДНСК или общинската администрация в зависимост от категорията строеж. Със заповедта се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, както и и сроковете за тяхното изпълнение. Ако нередностите бъдат отстранени в срок, строителството може да продължи с разрешението на органа, издал заповедта.

                                                                                         
pariteni.bg
Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

Блогрол
1. Застраховка "Живот"
2. Застраховка "Живот" и "Злопоука"
3. Договор за застраховка
4. Запис на заповед
5. Придобивна давност между съсобственици
6. Продажба на съсобствен имот
7. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастрални планове
8. Етажна собственост
9. Изменение на договора , поради стопанска непоносимост
10. Право на строеж
11. Присъдена издръжка деца
12. Банков влог/депозит/
13. Неустойка
14. Форсмажор
15. Договор за консигнация
16. Франчайзинг
17. Банков кредит
18. Давност дългове - парно, ток и вода
19. Развод по взаимно съгласие
20. Незаконен строеж
21. Запис на заповед
22. Проверка тежест имот
23. Осиновяване
24. Заличаване на фирма
25. Парите - в банка или в Застраховка "Живот"
26. Имотни обяви - Опасности
27. Кредити и депозити също се наследяват
28. Промяна на лично , бащино и фамилно име
29. Рекламация при покупка на продукт
30. Бързите заеми с големи такси