Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
За този блог
Автор: johnas
Категория: Бизнес
Прочетен: 297898
Постинги: 223
Коментари: 43
Гласове: 238
Постинг
02.03.2012 09:00 - Банков влог/депозит/
Автор: johnas Категория: Бизнес   
Прочетен: 3054 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 28.01.2015 17:52


johnev-legal.com

   Паричния влог е договор, по силата на който влогодателят влага пари, а банката е длъжна да върне паричната сума в същата валута и размер, както и уговорената лихвах/чл.421 ал.1 ТЗ/

Основната разлика от обикновения влог е , че банката става собственик на вложената парична сума. Затова тя не дължи съхраняването й , а дължи връщането на сумата в същата валута и размер. Влогодателят сменя качеството си на собственик с това на кредитор. Междувременно в качеството си на титуляр на вложените пари банката има право на разпореждане с тях. Това тя прави като сключва активни банкови сделки с получените по този начин пари.

Паричният влог се доближава твърде много до договора за заем. За банката вложените парични средства са й дадени на заем. Затова не влагодателят дължи възнаграждение, а банката заемател. Това възнаграждение е във формата на лихва, която страните уговарят при сключване на договора. На практика банката определя лихвените проценти за различни видове парични влогове, а влагодателят , ако иска да сключи договора , ги приема. Това означава, че е налице сделка при общи условия.

Паричният влог е едностранен и формален. Едностранен е , понеже задълженията са само за едната страна по договора – банката. Тя дължи връщане на паричната сума и плащане на лихвата. Влагодателят има само права – да иска връщането на сумата с дължима лихва.

Банката издава документ , който може да има различна форма – влогова книжка, удостоверение, вносна бележка, сертификат и др.

При различие между данните по партидата на банката и издадения на влогодателя от нея документ се предполага до доказване на противното, че данните по издадения документ са верни /чл.422 ал.2 ТЗ/ С тази презумция се цели по-голяма защита на вложителите. Тежестта да обори истиността на документа е за банката – влогоприемател. По този начин влогодателя е защитен срещу злоупотреби или грешки от страна на банката.

При загубване, унищожаване или открадване на издадения влогов документ , влогодателя е длъжен незабавно да уведоми банката. Тя не носи отговорност ако преди получаване на уведомлението добросъвестно е платила на лице, което въз основа на недвусмислни обстоятелства се явява овластено да получи сумата/чл.422 ал.3/

 В основата на разпоредбата лежи правилото на чл.75 ал.2 ЗЗД. За да се освободи от отговорност , банката трябва в лицето на съответният неин служител добросъвестно да е платила на мнимия кредитор. Добросъвестността предполага да е направена проверка на самоличността на лицето, което тегли сумите, с дължимата за това грижа. В случай , че от външна страна са налице недвусмислни обстоятелства , че лицето е овластено да получи сумата , по отношение на банката няма да намери приложение правилото „ който плаща зле – плаща два пъти“ В този случай истинският кредитор има право на иск срещу лицето, което е получило изпълнението/чл.75 ал.2 ЗЗД/                                                                                         

 

 

 
Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

Блогрол
1. Застраховка "Живот"
2. Застраховка "Живот" и "Злопоука"
3. Договор за застраховка
4. Запис на заповед
5. Придобивна давност между съсобственици
6. Продажба на съсобствен имот
7. Отстраняване на грешки и непълноти в кадастрални планове
8. Етажна собственост
9. Изменение на договора , поради стопанска непоносимост
10. Право на строеж
11. Присъдена издръжка деца
12. Банков влог/депозит/
13. Неустойка
14. Форсмажор
15. Договор за консигнация
16. Франчайзинг
17. Банков кредит
18. Давност дългове - парно, ток и вода
19. Развод по взаимно съгласие
20. Незаконен строеж
21. Запис на заповед
22. Проверка тежест имот
23. Осиновяване
24. Заличаване на фирма
25. Парите - в банка или в Застраховка "Живот"
26. Имотни обяви - Опасности
27. Кредити и депозити също се наследяват
28. Промяна на лично , бащино и фамилно име
29. Рекламация при покупка на продукт
30. Бързите заеми с големи такси